5 اصل مهم برای این که یک حسابدار موفق باشید

5 اصل مهم برای این که یک حسابدار موفق باشید ، در دنیای امروز رشته حسابداری مثل یک رشته دانشگاهی پر طرفدار معرفی شده است و دانشجویان و جوانان بسیار زیادی وارد این حرفه می شوند .

بیشتر بخوانید 5 اصل مهم برای این که یک حسابدار موفق باشید

گزارشگری مالی تعهدی

گزارشگری مالی تعهدی ، به تهیه صورت های مالی و گزارس های سالانه بر مبنای اطلاعات تعهدی اشاره دارد. صورت های مالی بر مبنای تعهدی، اطلاعات حسابداری جامع تری نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم سنتی حسابداری نقدی ارائه می دهد.

در ادامه خواهید خواند گزارشگری مالی تعهدی

جایگاه ضایعات در سیستم هزینه یابی مرحله ای

جایگاه ضایعات در سیستم هزینه یابی مرحله ای ، ضایعات به محصولات اطلاق می شود که از استانداردهای تولید برخوردار نبوده و نمی توان آن ها را به عنوان محصول سالم به فروش رساند.

در ادامه خواهید خواند جایگاه ضایعات در سیستم هزینه یابی مرحله ای

حسابداری بهای تمام شده مواد اولیه مستقیم

حسابداری بهای تمام شده مواد اولیه مستقیم ، مواد اولیه ، مواد خام و قطعات اصلی هستند که تولید کندگان در فرآیند تولید به کار می برند. به عنوان مثال کارخانه خودروسازی از فلزات، مواد پلاستیکی و چرخ در تولید خودرو استفاده می کند. مواد اولیه ای که به شکل مستقیم و مشهود قابل رد یابی در محصولات تکمیل شده باشند، مود اولیه مستقیم نامیده می شوند.

در ادامه خواهید خواند حسابداری بهای تمام شده مواد اولیه مستقیم

بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه معناست

بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه معناست ، بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالا های فروخته شده توسط یک شرکت. این مقدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید کالا و هزینه های مستقیم نیروی کار مورد استفاده در تولید آن می باشد.

در ادامه خواهید خواند بهای تمام شده کالای فروش رفته به چه معناست