دسته: blog
بازدید: 2147
حسابداری تورم چیست
حسابداری تورم چیست

حسابداری تورم چیست ، این نوع حسابداری در دوره های تورم بالا استفاده می شود که در آن صورت های مالی بر اساس شاخص های قیمت تعدیل می شوند. سازمان هایی که سطح پایداری از تورم هستند باید دوره های بیانیه خود را بروز رسانی کنند تا بتوانند خود را با شرایط اقتصادی و مالی تطبیق دهند.

 

روش های حسابداری تورم


برای این نوع حسابداری دو روش وجود دارد. یکی قدرت خرید فعلی و دیگری حسابداری هزینه جاری. در روش اول، اقلام پولی و غیر مولد از هم تفکیک می شوند. برای اقلام پولی به منظور تنظیم حسابداری لازم است از ضبط سود و زیان خالص استفاده کرد. اقلام غیر مولد نیز در تاریخ معامله به صورت ارقام با یک فاکتور تبدیل معادل شاخص قیمت در پایان دوره تقسیم بر شاخص قیمت به روز می شوند. طبق روش دوم، اقلام پولی و غیر بانکی به مقادیر جاری تبدیل می شوند.


موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران


- عدم آگاهی مسئولان حسابداری با مفاهیم حسابداری تورمی
- عدم اعتماد و اطمینان شاخص های تغییر سطح قیمت ها در ایران
- بالا رفتن بدهی مالیاتی به دلیل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
- بالا بودن مخارج به کارگیری حسابداری تورمی نسبت به منافع آن
- حمایت نکردن دولت از واحدهای اقتصادی در بکارگیری حسابداری تورمی
تورم یکی از واقعیات زندگی امروز می باشد. تغییرات بالقوه قیمت ها نقش بسیاری در امور مالی و حسابداری سازمان ها دارد. به طوری که برخی از سازمان ها اثرات تغییر قیمت ها را در گزارشگری مالی خود اعمال می نمایند. انجمن حسابداران رسمی آمریکا درگزارشات خود از ارائه مجدد صورت های مالی بر اساس سطح عمومی قیمت ها طرفداری کرده است.


نتیجه پایانی


حسابداری تورمی را می توان به عنوان روش تعدیل اطلاعات صورت های مالی به منظور انعکاس وضعیت عملیات و تغییرات در منابع و مصارف مالی واحدهای تجاری بر اساس ارزش های روز و گزارشات مربوطه تعریف کرد.